Yüksekokul Kurulu

GÖREVİ ADI SOYADI ÜNVANI WEB SİTESİ
Yüksekokul Müdürü (Başkan) Deniz YILDIRIM Prof. Dr. https://avesis.cu.edu.tr/dyildirim
Yüksekokul Müdür Yardımcısı (Üye) Ali GÖKOĞLU Öğr. Gör. Dr. https://avesis.cu.edu.tr/agokoglu
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı (Üye) Celalettin AYDIN Öğr. Gör. https://avesis.cu.edu.tr/caydin
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı (Üye) Ünal BALCI Öğr. Gör. Dr. https://avesis.cu.edu.tr/ubalci
Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı (Üye) Osman TÜFEKÇİ Öğr. Gör. https://avesis.cu.edu.tr/otufekci
İnşaat Bölüm Başkanı (Üye) Ali GÖKOĞLU Öğr. Gör. Dr. https://avesis.cu.edu.tr/agokoglu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı (Üye) Metin DAĞTEKİN Prof. Dr. https://avesis.cu.edu.tr/mdagtekin
Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı (Üye) Dilek Nesrin KONAKLI Öğr. Gör. https://avesis.cu.edu.tr/nakman
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı (üye) Deniz YILDIRIM Prof. Dr.  https://avesis.cu.edu.tr/dyildirim/
Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı (Üye) Arzu SANDALLIOĞLU     Öğr. Gör. Dr. https://avesis.cu.edu.tr/asandallioglu
Yüksekokul Sekreteri (Raportör) Murat İNCE