Tarihçemiz

                     YÜKSEKOKULUMUZ HAKKINDA GENEL BİLGİ

    Ceyhan Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş ve 1982 yılında Çukurova Üniversitesine bağlanmıştır.

    Yaklaşık 300 dekarlık yerleşim alanına sahip olan Yüksekokulda;

    Bilgisayar Programcılığı,
    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
    Elektrik,
    İnşaat Teknolojisi,
    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
    Pazarlama
    Tarım Makinaları
    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
    
     olmak üzere 8 programda 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. 

     Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenci sayısı 2022 itibari ile yaklaşık 10500 mezundur.

                                                           Yüksekokulumuzun ilk binası.

    Ceyhan yöresine hizmet veren Yüksekokulumuzda alt yapı yatırımları önemli oranda tamamlanmıştır. Bu anlamda, Yüksekokulumuzda her program için ikişer adet derslik, idari hizmetlerin yürütüldüğü bürolar, kütüphane, çizim salonları, basım ünitesi ve öğrenci kantinlerinin bulunduğu bir eğitim bloku, iki adet atölye, (inşaat ve metal atölyesi) gerek öğrencilerimiz gerekse Ceyhan halkının yararlanması amacıyla hemen her ay bir aktivitenin (tiyatro, müzik konserleri ve bilimsel konferanslar) düzenlendiği bir konferans salonu ile çeşitli sosyal ve sportif amaçlı tesisler (bir adet çim futbol sahası,iki adet aydınlatmalı basketbol ve voleybol sahası) hizmet vermektedir.                                             Yüksekokulumuz binasının son görüntüsü (Şubat 2003).

    Eylül-1997'de hizmete girmiş olan 1000 m2'lik elektrik labaratuvarı Yüksekokulumuz eğitim- öğretimine önemli katkılar sağlamıştır.

     Yüksekokul kampus alanı içerisinden 50 dekarlık bir alan, Kredi Yurtlar Kurumuna 1000 kişilik bir öğrenci yurdunun yapımı için devredilmiştir. İnşaatın sosyal tesisleri ile birlikte 500 kişilik ilk dilimi tamamlanmış ve 1997-98 öğretim yılında hizmete girmiştir

    Yüksekolumuzda 25 kadrolu öğretim elemanı ve 22 idari personel görev yapmaktadır.

    Günümüzde iş bulmanın temel koşullarından birisi olan bilgisayar konusundaki derslere ağırlık verilmiş ve bu amaçla her birinde 20 adet bilgisayar bulunan üç adet uygulama labaratuvarı öğrencilerimize hizmet vermektedir.

    Yüksekolumuzun sahip olduğu bu olanaklar yanında öğrencilerimize çağdaş ve kuruluş amacına yönelik (uygulama ağırlıklı) bir eğitim-öğretimin verilebilmesi, daha nitelikli elemanların yetiştirilebilmesi için eğitimde uygulama olanaklarının arttırılması zorunluluğu bilinen bir gerçektir. Bu olanakların yalnızca yetişecek elemanlar açısından değil, bölgedeki diğer kişi ve kuruluşlara örnek olmak ve var olan sorunların çözümünde yardımcı olmak gibi bir işlevi de bulunmaktadır.

    Bu gerçekler nedeniyle eğitimde kullanılacak alet-makina ve labaratuvar cihazlarının Yüksekokulumuza kazandırılması konusuna ağırlık verilmiştir. Bunun için yalnızca bütçe olanakları zorlanmamış Yüksekokul Döner Sermaye Faaliyetleride devam etmektedir.