Tarım Makineleri Programı (679)

     1986 yılında açılan Tarım Makineleri Programı 1987 yılında eğitime başlamıştır. İkinci öğretime ise 1993 yılından bu yana öğrenci almaktadır. 2002-2003 öğretim yılında 4702 sayılı kanun uyarınca MEB-Yök Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile Meslek Yüksek okullarından sınavsız geçiş ile öğrenci yerleştirilmesine başlamıştır. Öğretim dili Türkçe'dir. Öğrenim süresi iki yıldır. 

     Tarım Makineleri Programında, tarımsal üretimde kullanılan tüm alet ve makinaların yapımı, çalıştırılması, tamir bakımı ve tarımsal işlemler konusunda teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir.

     Yüksekokul bünyesinde bulunan 120 da'lık döner sermayeye ait üretim alanında, toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme, tarımsal ilaçlama, hasat gibi tarımsal işlemlerin uygulaması yapılmaktadır. Programımız öğrencilerinin eğitim, staj ve el becerilerini arttırmak, geliştirmek amacı ile programımıza ait metal atölyesinde uygulamalı derslerin eğitimi verilmektedir. Metal atölyesinde,

 • 13 adet çanta kaynak makinası,
 • 10 adet masa üstü torna tezgahı,
 • 1 adet büyük sütunlu torna tezgahı,
 • 1 adet sütunlu matkap,
 • 1 adet gaz altı kaynak makinası,
 • 1 adet oksijen kaynağı,
 • 1 adet silindir saç bükme aparatı,
 • 1 adet giyotin saç kesme makinası,
 • 1 adet hidrolik testere,
 • 1 adet profil çekme,
 • 1 adet köşeli saç bükme tezgahı,
 • 1 adet profil kesme hızarı,
 • 1 adet hidrolik boru bükme aparatı.
 • İki adet motor kesiti(otto ve dizel) bulunmaktadır.


    Programımıza ait makine parkında tarımsal üretimde kullanılacak genel tarım alet ve makinalarının tamamı bulunmaktadır. Bu alet ve makinaların öğrencilere tanıtımı yapılmakta ve kullanımı için el becerileri kazandırılmaktadır. Ön lisans eğitiminde branş derslerinin yanı sıra, yüksekokulumuzda bulunan bilgisayar laboratuarlarında her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde dersler uygulamalı olarak verilmektedir. Öğrenciler ilk yarıyıl ofis programlarını kullanmaya başlamakta daha sonraki dönemlerde bilgisayarlı çizim (Autocad) becerisini elde etmektedirler.