Pazarlama Programı (132)

 Ç.Ü. CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
PAZARLAMA PROGRAMI


Pazarlama Programı 1981 yılında öğretime başlamıştır. 1993 yılından bu yana da ikinci öğretime öğrenci almaktadır. Öğrenim süresi 2 yıldır. Normal öğretimde 50, ikinci öğretimde 40 öğrencilik kontenjanı vardır. 2002-2003 eğitim öğretim yılından itibaren de 4702 sayılı kanun uyarınca MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi ile meslek liselerinden sınavsız geçiş ile öğrenci alınmasına başlanmıştır. 

Pazarlama programında, satış yönetimi meslek elemanı ünvanı taşıyan nitelikli eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, müfredat programlarında pazarlama dersleri ( pazarlama ilkeleri, satış yönetimi, uluslararası pazarlama vb. ) ağırlıklı olmak üzere genel işletme, genel ekonomi vb. dersler verilmekte; buna ek olarakta windows, word, excel, powerpoint ve internet gibi bilgisayar dersleri ile de bu konular desteklenmektedir. 

Pazarlama programında müfredat programlarda seçilen dersler ve içerikleri dünyada oluşan küreselleşme faaliyetleri gibi faaliyetlere göre seçilmiş ve gelişen teknolojiye uygun olarak desteklenmektedir. Aynı zamanda öğrencinin kamu ve özel kuruluşlarda çalışması yanında kendi işyerini de kurmasına katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazandıran derslerin verilmesi de göz önüne alınmaktadır. Ayrıca pazarlama programında uygulamaya ağırlık verilmiştir. Programda 6 haftalık uygulanan staj çalışmalarıyla öğrencinin yüksekokulda almış olduğu bilgi beceri ve alışkanlıkların gerçek ortamda gözlemleme ve uygulama imkanı sağlanmaktadır. 

Pazarlama programında satış yönetimi meslek elemanı olarak mezun olan bireyler, profesyonel anlamda potansiyel alıcıları bulma, onlara bilgi verme, satın almada yardımcı olma, onları ikna etme, onların sorunlarına yardımcı olma, alıcılarla satış sonrası iletişim sağlayacak faaliyetleri yürütme ve yönetimin her kademesinde görev alabilecek nitelikli eleman olmaları nedeniyle kamu ve özel işletmelerde ( sermaye piyasası kuruluşları, hipermarketler, ilaç firmaları, pazarlama firmaları vb. ) iş imkanı bulabildikleri gibi kendi adına işyeri açıp çalışabilmektedirler.