İnşaat Teknolojisi Programı (675 / 676)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

PROGRAMIN KURULUŞU

Program 1981-82 Eğitim-Öğretim yılında sadece Normal Öğretim sınıfı ile MEB'na bağlı olarak açılmıştır. 1993-94 Eğitim-Öğretim yılında İkinci Öğretim açılmıştır. Her iki öğretimin kontenjanı 50 kişidir. 2020-21 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla kayıtlı öğrenci sayımız toplam 200 kişidir.

 

 

İnşaat Teknolojisi programın amacı, mimari projeyi yorumlayıp, uygulayabilen, gerektiğinde proje tasarımı ve çizimini tek başına yapabilen, bilgisayar kullanmasını bilen, özellikle mimari-betonarme konularında paket programlarla tasarım ve çözümleme yapabilen, Autocad ve Word, Excel gibi çok amaçlı programlara hakim, inşaat malzemelerinin özelliklerini bilen, metraj, hakediş düzenleyebilen, aplikasyon konularında bilgili, arazi ölçümü yapabilen teknikerler yetiştirmektir.

 

 

- Çeşitli yapılarda, uygun malzeme ve teçhizat kullanımı, tasarımı, yönetimi ve denetimi gibi konuları bilmek. 
- İnşaat malzemelerinin standartlara uyup uymadığını deneylerle tespit edebilmek. 
- Zemin ve temel konusunda temel bilgilere sahip olmak, mevcut projelerin okunmasını ve yorumlanmasını yapabilmek. 
- Yapı maliyet hesaplarını çıkarabilmek ve arazi ölçümlerini yapmaktır.

 

 

Programda mezun olan öğrencilere inşaat teknikeri unvanı verilmektedir. Bu teknikerler, Bayındırlık ve İskan, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlığı, DSİ, Karayolları Genel Müdürlükleri ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise proje bürolarında tasarım ve çizim işlerinde, şantiyelerde ise mimar ve mühendislerin yardımcısı olarak uygulama görevlerinde ve özel sektörlerde yalıtım, çatı ve kaplama gibi yapı malzemeleri satış ve uygulama elemanı olarak çalışmaktadırlar. 

 

 

Programımızda zemin, topoğrafya, yapı malzemesi ve yapı mekaniği deneyleri yapılmaktadır. 

1) Zemin Mekaniği Deneyleri:

Bu laboratuvar zeminlerin tanımlanması, sınıflandırılması ve oturma özelliklerinin iyileştirilmesi için gerekli imkanlara sahiptir. Laboratuvarda etüv, hassas terazi, vakum pompası ve cam düzenekler gibi temel techizatların yanında zeminlerin endeks özelliklerini belirlemede kullanılan elek takımı, hidrometre, kum konisi deney aleti, cassagrande deney aleti, zeminlerin oturma özeliklerini belirlemek için ödometre deney aletli ve zeminlerin stabilizasyonu için standart proktor modifiye proktor ve CBR deney aletleri bulunmaktadır. 

2) Yapı Mekaniği ve Yapı Malzemesi Deneyleri

Bu laboratuvar hem eğitim hem de araştırma amaçlı kullanılmaktadır. Laboratuvarda 200 ton kapasiteli basınç deney cihazı, 50 dm3 kapasiteli düşey eksenli beton mikseri, 300 dm3 kapasiteli betonyer, vibratör, karot makinası, çok miktarda silindir, kiriş ve küp beton numune kalıpları, We-Be ve Slump aletleri, deformasyon ölçer, hassas ölçüm aletleri, betonun hazırlanması için setler ve bakımı için kür havuzu bulunmaktadır. Laboratuvarda beton basınç deneyleri, beton karışım hesapları ve deneyleri ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

3-) Topoğrafya Ölçüm Aletleri:

Arazi ölçümünde kullanılmak üzere mekenik ve dijital Teodolit, Nivolar, Dijital Planimeter, Dijital Curvemeter, miralar, jalonlar, ve Prizma gibi aletlerle her türlü arazi uygulamaları ve ölçümleri yapılabilmektedir.