Elektrik Programı (154)

 Ç.Ü. CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
 ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜELEKTRİK PROGRAMI

 

    Okulumuzun Elektrik Programı normal öğretimi 1981yılında, ikili öğretimi 1993 yılında eğitime başlamıştır. Normal öğretimin 40, ikinci öğretiminin ise 40 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

    Elektrik programımızda verilen teorik dersler ve laboratuvar uygulamalarının yanında yöremizde bulunan fabrika, elektrik santralleri gibi endüstri işletmelerine düzenlenen teknik geziler ile endüstrinin büyük ihtiyaç duyduğu kendine özgüveni olan, hata bulma, problem çözme, doğru karar verme, işlem ve fonksiyonların planlanması özelliklerine sahip elektrik teknikeri yetiştirmektedir.

    Her eğitim yılı sonunda 6' şar haftalık endüstriye dayalı öğrenim (staj) yaptırılmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz TEDAŞ, DSİ, Bankalar, Eğitim kurumları, Elektrik santralleri, Botaş A.Ş., Belediyeler, Türk Telekom gibi kamu kuruluşlarında, özel sektörde ise fabrika, müteahhitlik hizmetleri, imalat atölyelerinde elektrik teknikeri olarak yada serbest çalışmaktadırlar.

    Programımızda meslek derslerinin uygulamalarının yapıldığı beş adet laboratuvar bulunmaktadır.

    Bu laboratuvarda öğrenciler; buton, kontaktör, koruma röleleri, zaman rölesi, alternatif ve doğru akım Sürücüleri gibi elektrik makinalarının kontrol ve kumanda elemanları incelenerek bu makinaların kontrol ve kumanda devreleri yapılmaktadır. Ayrıca günümüz endüstrisinde kullanımı sürekli yaygınlaşan elektrik makinalarının Programlanabilir Lojik Devreleri ile kontrol ve kumandası, laboratuvarımızda uygulamalı olarak verilmektedir.

    Öğrenciler asenkron, senkron, doğru akım makinaların, transformatörlerin, elektroteknik konularının, servo ve step motorların deneylerini yaparak elektrik makinelerinin çalıştırılmasını, karakteristik özelliklerini ve ölçü aletlerinin kullanılmasını öğrenerek; akım, gerilim, direnç, güç, güç katsayısı, kwh.,frekans, hız gibi değerliklerin ölçümlerini yapmaktadırlar.

    Elektronik laboratuarında; Temel Seviye Dijital Elektronik, İleri Seviye Dijital Elektronik, Sensör Uygulamaları ve PIC 16877 Dijital Elektronik Eğitim Setleri ile devre uygulamaları, Bilgisayar destekli tasarım programları yardımı ile elektronik devre dizaynı, baskı devrelerinin çıkarılması ve montajı yapılmakta olup; avometre, osiloskop, sinyal jeneratörü gibi ölçü aletleri kullanarak bu devrelerin testleri yapılmaktadır.

    Alternatif ve doğru akım elektrik makinalarının ve transformatörlerin sarımları, tamiratları yapılmaktadır.

     Programımızda bulunan bilgisayar, bilgisayar destekli tasarım, elektrik tesisat planları ve sistem analizi ve tasarım derslerinin uygulamaları yapılmaktadır.

    Ders uygulamalarının dışında ilgili öğretim elemanı kontrolünde öğrenciler bu laboratuvarlarda çalışmalar yapmaktadırlar.