Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (183 / 184)

 Ç.Ü. CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
 BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ                         
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

      1998 yılında kurulan Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, eğitim-öğretime yine 1998 yılında başlamıştır. İkinci öğretime ise, 2001 yılından bu yana öğrenci alınmaktadır. Öğrenim süresi 2 yıldır. Normal öğretimde 65 ve ikinci öğretimde de 65 kişilik kontenjanı vardır.

    Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Türkiye'de ve Dünyada, önemi giderek artan bir programdır. Günümüz iş ortamında, artık örgütler, bir çok alanda bilgi ve beceriye sahip elemanlar aramaktadırlar. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı da, hem örgütlerin istedikleri bilgi ve becerilere sahip, nitelikli ara insan gücünü yetiştirmekte ve eleman ihtiyacını karşılamakta, hem de profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

    Yönetici sekreterleri, örgüt içerisinde yöneticinin verimliliğini artırmada önemli bir etkendir. Bunun için, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, büronun ve yöneticinin haberleşmesini etkin kılan, yazışmaları yapan, toplantıları organize eden, büro teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan ve büronun yönetimini gerçekleştiren, yeniliklere, gelişmelere açık kişiler yetiştirmektedir. Bu nedenle de, ister özel sektör ister kamu kuruluşları olsun çok çeşitli kuruluşlarda iş alanına sahiptirler.

    Bu programda yer alan öğrenciler, kendi meslekleri için gerekli olan branş derslerinin yanında, bilgisayar ve yabancı dil ile ilgili dersleri de almaktadırlar. Bilgisayar ile ilgili konularda öğrenciler için önemli olan ofis programları ders kapsamında yer almaktadır. Ayrıca öğrenciler, bilgisayar laboratuvarlarında klavye kullanımı ile ilgili bilgileri de edinmekte ve bu konuda yeterli hızı ve pratiği kazanmak için çalışmalar yapmaktadırlar.

    Öğrenciler öğrenim süresi boyunca aldıkları teorik ve pratik bilgileri iş ortamında staj yaparak daha da geliştirme olanağına kavuşmakta ve iş ortamını yakından tanımaktadırlar. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programından mezun olan öğrenciler, belediyeler, üniversiteler, hastaneler, özel sektörde faaliyet gösteren firmalar ve fabrikalar gibi çeşitli kuruluşlarda yönetici sekreteri veya yönetici asistanı, bölüm sekreteri, tıp sekreteri vb. pozisyonlarda görev almaktadırlar.